Splošni pogoji

Z registracijo v spletno trgovino pridobi obiskovalec uporabniško ime ter uporabniško geslo, ki ga določi uporabnik sam. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnešenimi podatki. Obiskovalec z registracijo potrdi in jamči, da je polnoletna in poslovno sposobna oseba. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa. Z nakupom izdelka uporabnik postane kupec.

S Splošnimi pogoji poslovanja se opredeljuje delovanje spletne trgovine, pravice in dolžnosti obiskovalca, uporabnika in kupca ter poslovno razmerje med prodajalcem in kupcem izdelkov iz ponudbe spletne trgovine.

Plačilni pogoji

Varovanje podatkov
Podatki o kupcih so varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov in se uporabljajo izključno za namen, za katerega so bili podatki posredovani.

Oznaka EU – obvezna od 1. novembra 2012

Oznaka EU za pnevmatike kupcu omogoča takojšen vpogled v lastnosti pnevmatike. Podobne oznake že več let poznamo z gospodinjskih aparatov, sedaj pa so prišle še v svet pnevmatik. Z njihovo pomočjo lahko kupec takoj vidi kakšno oceno ima pnevmatika v treh različnih kategorijah – porabi, oprijemu in hrupu.

Od 1. novembra 2012 mora biti oznaka v obliki nalepke prisotna na vsaki pnevmatiki v prodaji na evropskih trgih.

Nalepka vključuje naslednje ocene:

Poraba goriva

-Poraba goriva je odvisna (tudi) od kotalnega upora pnevmatike. Ta je označen z razredi od A do G, kjer je A najboljša vrednost, G pa najslabša.

Oprijem na mokri podlagi

-Ocena oprijema izraža zavorno zmogljivost na mokri cesti. Ocen je sedem – od A do F, kjer A predstavlja najboljšo oceno, F pa najslabšo.

Hrup

-Vrednost zunanjega kotalnega hrupa je izražena v decibelih (dB), slikovno pa s črticami ob pnevmatiki, kjer ena črtica pomeni tiho pnevmatiko, tri pa glasno pnevmatiko.

Dejanski prihranki goriva in varnost v cestnem prometu so v veliki meri odvisni od obnašanja voznikov in zlasti naslednjega:

-ekološka vožnja lahko bistveno zmanjša porabo goriva,
-za dosego boljšega oprijema na mokri podlagi in izkoristka goriva je treba redno preverjati tlak v pnevmatikah,
-vedno je treba upoštevati varnostno razdaljo